Sự kiện

QUÀ TINH MỆNH

Xin chào các Tướng Quân, hông biết mọi người đã nghe đến Event "Quà Tinh Mệnh" chưa nè? Lại đây Tiểu Kiều chỉ cho nhé~

THỜI GIAN

- Thời gian: 7 ngày kể từ khi mở server
- Phạm vi: Tất cả server

NỘI DUNG

- Sau khi đạt cấp 10 và mở tính năng hoạt động Giờ Vàng sẽ mở hoạt động Quà Tinh Mệnh. Thông qua vượt ải chính tuyến, uỷ thác AFK và đầu tư các gói quà khuyến mãi, người chơi có thể thu thập nguyên liệu Huy Hiệu Tinh Mệnh để đổi thưởng phong phú trong Tiệm Tinh Mệnh.
QUÀ TINH MỆNH:

image001


CHI TIẾT QUÀ ĐỔI:

quà tinh mệnh