Sự kiện

ĐĂNG NHẬP NHẬN QUÀ

Tướng Quân có biết, đăng nhập mỗi ngày sẽ đều có quà thưởng chưa? 3Q CMN có sự kiện Đăng nhập liên tục 8 ngày nhận quà đó nè~

THỜI GIAN

- Thời gian: 8 ngày kể từ khi mở server
- Phạm vi: Tất cả server

NỘI DUNG

- Khi mở server, mỗi ngày vào dăng nhập điểm danh người chơi sẽ nhận được 1 phần quà giá trị, liên tục trong 8 ngày.

log in mỗi ngày


image001