Đặc sắc

TỬU QUÁN- Để xây dựng và hoàn thiện đội hình của mình. Người chơi có thể vào Tửu Quán để chiêu mộ tướng. Ở Tửu Quán có 3 loại hình chiêu mộ cơ bản: Chiêu Mộ Thường – Chiêu Mộ Cao – Chiêu Mộ Hữu Nghị.

*Chiêu Mộ Thường: Mỗi ngày người chơi được 1 lần triệu hồi miễn phí, những lần triệu hồi sau sẽ tiêu hao Lệnh Chiêu Mộ Thường. Tướng được triệu hồi từ Chiêu Mộ Thường có tỷ lệ ngẫu nhiên từ 1 – 3 sao và tỷ lệ thấp nhận được tướng 4 - 5  sao.
*Chiêu Mộ Cao:  Mỗi ngày người chơi được 1 lần triệu hồi miễn phí, những lần triệu hồi sau sẽ tiêu hao Lệnh Chiêu Mộ Cao hoặc KNB. Chiêu Mộ Cao chắc chắn nhận tướng từ 3 sao trở lên, có tỷ lệ cao nhận tướng 4 – 5 sao.
*Chiêu Mộ Hữu Nghị:  Mỗi ngày thông qua tặng quà cho bạn bè và hoạt động Gia Viên, người chơi sẽ nhận Điểm Hữu Nghị dùng để chiêu mộ tướng. Chiêu Mộ Hữu Nghị có tỷ lệ ngẫu nhiên từ 2 – 4 sao và tỷ lệ thấp nhận được tướng 5 sao.


image001

Tửu Quán


- Ngoài ra khi chiêu mộ tướng sẽ tích lũy điểm triệu hồi. Cứ mỗi 1000 điểm sẽ được mở rương tích lũy, chắc chắn nhận tướng 5 sao. (mở rương yêu cầu Vip 3 trở lên)

Cơ chế tích điểm:

-    Chiêu Mộ Thường: 1 điểm/lần chiêu mộ
-    Chiêu Mộ Cao: 20 điểm/lần chiêu mộ
-    Chiêu Mộ Hữu Nghị: 2 điểm/lần chiêu mộ