Đặc sắc

TIỆM RÈN

- Từ các hoạt động hằng ngày, vượt ải phó bản, event,… người chơi sẽ thu thập được các trang bị có cấp độ sao ngẫu nhiên. Thông qua Tiệm Rèn có thể ghép các trang bị cấp thấp thành trang bị cấp cao với các chỉ số hữu dụng giúp tăng tiến sức mạnh đội hình.
- Cứ 3 món trang bị cùng loại sẽ ghép được một trang bị cấp sao kế tiếp. Sau khi ghép sẽ lưu lại lịch sử để người chơi tham khảo.


image001

Tiệm Rèn