Đặc sắc

THỦY TINH- Khi cần thay đổi nhiều đội hình đa dạng mà nguồn tài nguyên bồi dưỡng tướng có hạn thì hệ thống Thủy Tinh là tính năng vô cùng hữu dụng để người chơi tùy biến với 3 tính năng con là Cung Phụng, Đột Phá và Cộng Hưởng.

*CUNG PHỤNG: 5 tướng có cấp độ cao nhất sẽ tự động trở thành tướng cung phụng Thủy Tinh, cấp Thủy Tinh sẽ bằng với tướng có cấp độ thấp nhất trong 5 tướng đó.

- Các tướng đặt vào ô sẽ được vay mượn cấp độ và bằng với cấp thủy tinh  (sao tướng không thay đổi). Tướng vay mượn cấp độ được tăng sao và sử dụng các tính năng bình thường ngoại trừ tăng cấp, hiến tế, giảm sao.
- Khi gỡ tướng ra khỏi ô, tướng sẽ trở về cấp độ ban đầu, ô sẽ cooldown 24h mới được xếp tướng khác vào lại.
- Tiến Cấp Thủy Tinh: Khi 5 tướng cung phụng Thủy Tinh cùng đạt cấp 340, người chơi được tiến cấp Thủy Tinh và cấp độ này không phụ thuộc vào 5 tướng cung phụng nữa mà tăng cấp độc lập. Các tướng được sắp trong ô sẽ tăng cấp bằng với cấp độ của Thủy Tinh.   

image001

Cung Phụng Thủy Tinh

*ĐỘT PHÁ: Gia tăng thuộc tính của tướng, tổng cấp sao của tướng cung phụng càng cao thì thuộc tính đột phá càng cao. Đột phá cần tiêu hao ngân lượng và Exp Đan (Nguồn: Luyện Đan, Shop).

   

image003

Đột Phá


*CỘNG HƯỞNG: Tổng cấp sao của tướng cung phụng Thủy Tinh đạt 30 sẽ mở tính năng.

- Người chơi chọn 1 tướng bất kỳ để được cộng hưởng. Tướng được cộng hưởng sẽ nhận cấp độ, cấp sao và lựa chọn các thiên phú của tướng cung phụng Thủy Tinh.
- Khi 5 tướng cung phụng đạt 340 và Thủy Tinh đã Đột Phá, thì cấp của tướng được cộng hưởng sẽ bằng với cấp Thủy Tinh.
- Thời gian duy trì lợi ích cộng hưởng là 1 ngày. Cộng hưởng tiêu hao ngân lượng và Thủy Tinh Cộng Hưởng (Nguồn: shop, event)
- Tướng được cộng hưởng sẽ chỉ có thể tham gia 1 số tính năng nhất định (đọc thêm ở bảng quy tắc ingame).
 

image005

Thủy Tinh Cộng Hưởng


image007

Nhận Tướng Cộng Hưởng