Đặc sắc

THẦN THÚ

- Những thần thú trong 3Q CMN không chỉ sở hữu nguồn sức mạnh vô hạn mà còn có thể trực tiếp hỗ trợ người chơi trong chiến đấu. Mỗi Thần Thú sẽ có 1 kỹ năng đặc thù riêng đóng vai trò quan trọng trong việc quyết định thắng thua của trận chiến.

image001


image003

Thần Thú 3Q CMN


Thông qua các hoạt động trong game người chơi có thể thu thập Trứng Thần Thú để ấp hoặc trực tiếp triệu hồi ra Thần Thú ở giao diện Triệu Hồi.
 

image005

Giao diện Ấp Trứng

- Mỗi ngày người chơi được 1 lần triệu hồi Thần Thú miễn phí, 0h mỗi ngày sẽ làm mới. Triệu hồi sẽ tốn Đá Thông Linh Thần Thú hoặc KNB. Khi triệu hồi đạt mốc sẽ nhận thêm thưởng đạt mốc mỗi ngày. Ngoài ra người chơi có thể lựa chọn Thần Thú mong muốn thông qua Hồ Cầu Nguyện, khi triệu hồi sẽ được tăng tỷ lệ ra Thần Thú đó.
 

image007

Giao diện triệu hồi thần thú


image009

Hồ Cầu Nguyện


- Người chơi có thể ra trận tối đa 4 Thần Thú để hỗ trợ chiến đấu, mỗi thần thú có 1 kỹ năng riêng và thứ tự thi triển kỹ năng sẽ dựa vào vị trí sắp xếp,  người chơi có thể tự do thiết lập các vị trí này thông qua giao diện Thượng Cổ Thần Thụ. Đồng thời đây là nơi thức tỉnh thần thú, giúp tăng mạnh lực chiến và mở khoá số lượng Thần Thú ra trận.

image011

Thượng Cổ Thần Thụ