Đặc sắc

TẾ ĐÀN

- Hệ thống Tế Đàn gồm các tính năng: Tăng Sao, Hiến Tế, Đổi Tướng, Giảm Sao. Hỗ trợ người chơi tiến cấp sao tướng hoặc thu hồi tài nguyên từ các tướng không sử dụng để tối ưu hóa tài nguyên cho đội hình chính.

*TĂNG SAO: Tính năng hỗ trợ tăng sao cơ bản cho tướng 4 lên 5 sao và tướng 5 lên 6 sao. Giao diện hiển thị các nguyên liệu tướng cần thiết dùng để tăng sao. Mỗi tướng sẽ có yêu cầu về nguyên liệu up khác nhau.

+ Sau khi tăng sao lần đầu ở Tế Đàn, người chơi có thể vào giao diện tướng để tiếp tục up các cấp sao kế tiếp cho tướng đó.

+ Với các tướng dùng làm nguyên liệu phụ trợ sẽ hoàn trả lại toàn bộ tài nguyên đã bồi dưỡng tướng đó lúc trước.

image001

Tăng Sao Tướng

Điều kiện mở sao cấp 11 trở lên:

-    Cấp thế giới đạt 100,  cấp người chơi đạt 100 và sở hữu trên 5 tướng 10 sao mở khóa tăng sao tướng lên 11 sao.
-    Cấp thế giới đạt 140,  cấp người chơi đạt 120 và sở hữu trên 5 tướng 11 sao mở khóa tăng sao tướng lên 12 sao.
-    Cấp thế giới đạt 170,  cấp người chơi đạt 170 và sở hữu trên 5 tướng 12 sao mở khóa tăng sao tướng lên 13 sao.

*HIẾN TẾ: Hiến tế tướng sẽ nhận được Đá Tăng Bậc và Exp Tướng nhất định. Sau hiến tế sẽ hoàn trả tất cả tất cả vật liệu bồi dưỡng. Kỹ năng Thiên Phú đã học sẽ hoàn trả bằng số lượng Nguyên Thạch Ngọc tương ứng.

image003

Vật Liệu Bồi Dưỡng


*ĐỔI TƯỚNG: Thông qua tính năng Đổi Tướng, người chơi có thể đem tướng 7 sao trở lên để đổi thành tướng bất kỳ trong cùng hệ như mong muốn.

- Cần có Kính Lưu Ly (Nguồn: Shop, event) và số lượng tướng chỉ định 5 sao nhất định để làm nguyên liệu.
- Với tướng chỉ định mà người chơi muốn lựa chọn để được đổi thành, tướng đó sẽ được kế thừa tất cả tài nguyên của tướng gốc bao gồm trang bị, thiên phú, ấn soái, cấp độ,…

image006

Đổi Tướng


*GIẢM SAO TƯỚNG: Tướng bất kỳ trên 10 sao có thể reset để trở về 10 sao. Các tướng vượt giới hạn cấp sẽ trở về cấp 255. Sao khi giảm sao tướng sẽ hoàn trả tất cả bản sao của tướng đó và một số vật liệu tướng đi kèm, hoàn trả 80% lượng Bạc và Đá Tăng Bậc đã bồi dưỡng.

Để giảm sao tướng cần tiêu hao Kính Lưu Ly (Nguồn: Shop, event)
 

image007

Kính Lưu Ly